top of page
Reviewing Legal Agreement

Obuka za sudske tumače

STRUČNA OBUKA STALNIH SUDSKIH TUMAČA

Ministarstvo pravosuđa i uprave dalo je svoju suglasnost za rad i obavljanje obuke za sudske tumače. Društvu prevoditelja i tumača, Đorđićeva 3 B, Zagreb. Rješenje je izdano 2019. godine oznaka KLASA: 710-05/19-01/323; UR BROJ: 514-04-02-03- 02/1-19-02.

1. Uvjeti za imenovanje stalnih sudskih tumača:

Za stalnog sudskog tumača može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • državljanin je Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru,

  • ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij,

  • vlada odgovarajućim stranim jezikom razine C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike odnosno druge najviše razine za koju postoji priznat ispit i hrvatskim jezikom,

  • zdravstveno je sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača,

  • uspješno je završila provjeru znanja iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja,

  • ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača (dokaz Ministarstvo pribavlja od podnositelja zahtjeva nakon što utvrdi postojanje uvjeta za imenovanje)

 

2. Prepreka za imenovanje za stalnog sudskog tumača:

Kazneni postupak u tijeku odnosno pravomoćna osuda za kaznena djela za koja se postupak vodi po službenoj dužnosti, osim za kaznena djela počinjena iz nehaja

3. Posebna napomena tumačima kojima je mandat u tijeku:

Stalni sudski tumači koji su imenovani do 31. prosinca 2022. od strane sudova zahtjev za imenovanje podnose Ministarstvu najkasnije 30 dana prije isteka vremena prethodnog imenovanja

u tom slučaju, ako ispunjavaju druge uvjete propisane važećim Zakonom o sudovima, nisu dužni polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja niti obaviti stručnu obuku

 

Ukoliko želite poslati zahtjev za imenovanjem te se prijaviti na obuku za sudske tumače, molimo da ispunite obrazac u nastavku.

memorandum.png

Prijavi se ili pošalji upit

Hvala!

bottom of page