top of page

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Korisnici, odnosno kupci dužni su prije početka korištenja web stranice www.legalstudio.hr, upoznati se s Općim uvjetima poslovanja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja mogu se obratiti na adresu e-pošte: info@legalstudio.hr

Dokument Opći uvjeti poslovanja predstavlja ugovor između Prodavatelja Legal Studio d.o.o, Ulica kneza Mislava 13, Zagreb, OIB: 37589288694 (u daljnjem tekstu Legal Studio d.o.o.) i potrošača, u svojstvu Kupca te se sastoji od sljedećih stavki:

 

 1. UVODNE ODREDBE

 2. OPĆE INFORMACIJE O PRODAVATELJU

 3. CIJENA I OPIS PROIZVODA

 4. POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

 5. NAČINI NARUDŽBE

 6. UVJETI PLAĆANJA

 7. POTVRDA NARUDŽBE

 8. RAČUN

 9. UVJETI DOSTAVE

 10. PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA

 11. MATERIJALNI NEDOSTACI

 12. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

1. UVODNE ODREDBE

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa Legal Studio d.o.o, Ulica kneza Mislava 13, Zagreb, OIB: 37589288694 (dalje u tekstu Legal Studio) u svojstvu Prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te sa na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na cijenu i način plaćanja, glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, opis načina isporuke i troškove dostave, opće informacije, odricanje od odgovornosti, jamstvo i servisni uvjeti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.legalstudio.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.legalstudio.hr.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.legalstudio.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama naročito uzimajući u obzir načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.legalstudio.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada Kupac prihvati ponudu Prodavatelja, a sve navedeno na stranicama www.legalstudio.hr predstavlja ponudu. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ukoliko kupac odbije primiti proizvod trgovac neće ponoviti dostavu, osim ako je drugačije ugovoreno.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Legal Studio d.o.o. te prihvaća da tvrtka Legal Studio d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Legal Studio d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja web stranice www.legalstudio.hr. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja web stranice www.legalstudio.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.legalstudio.hr. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. Legal Studio d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na web stranici www.legalstudio.hr. Legal Studio d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na www.legalstudio.hr postavljeni su kako bi Kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.

Prodaja na www.legalstudio.hr regulirana je Zakonom o obveznim odnosima i odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

​Sadržaj web stranice www.legalstudio.hr dostupan je na hrvatskom jeziku.

Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Pristupanjem www.legalstudio.hr ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.legalstudio.hr kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Legal Studio d.o.o.

Legal Studio d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava.

Legal Studio d.o.o.. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.legalstudio.hr korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Legal Studio d.o.o. zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.legalstudio.hr bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu www.legalstudio.hr koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.legalstudio.hr zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Legal Studio d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurala poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa.

Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.legalstudio.hr.

OPĆE INFORMACIJE O PRODAVATELJU

NAZIV: Legal Studio d.o.o, Ulica kneza Mislava 13, Zagreb, OIB: 37589288694

SKRAĆEN NAZIV: Legal Studio d.o.o.

ADRESA SJEDIŠTA: Ulica kneza Mislava 13, Zagreb

ADRESA UREDA: Đorđićeva 3 B, Zagreb

OIB: 37589288694

POREZNI BROJ: HR37589288694

TEMELJNI KAPITAL I KOLIKO GA JE UPLAĆENO: 20.000,00 kn

ČLANOVI DRUŠTVA: Katarina Babić

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE: Katarina Babić

BROJ TELEFONA: 0996428208

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: info@legalstudio.hr

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE: Ulica kneza Mislava 13, Zagreb

POSLOVNA BANKA: Erste&Steiermärkische Bank d.d.

SJEDIŠTE BANKE: Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka

BROJ ŽIRO-RAČUNA/IBAN: HR2424020061101075502

 

CIJENA I OPIS PROIZVODA

Glavna obilježja proizvoda, Kupac upoznaje na stranici www.legalstudio.hr.

Cijena pojedinog proizvoda nalazi se pod pregledom proizvoda, na stranici proizvoda i u Košarici. Sve cijene na stranici www.legalstudio.hr sadržavaju PDV, dok troškovi dostave nisu uključeni u cijenu proizvoda. Valuta je hrvatska kuna (HRK).

Sve cijene na www.legalstudio.hr aktualne su te se redovito ažuriraju. Dostupnost i cijena proizvoda podložna je promjenama uslijed rasprodanih zaliha, kao i pogrešnih cijena ili pogrešno istaknutih cijena. Ako smo greškom istaknuli očigledno prenisku cijenu proizvoda, a greška može biti rezultat sistemske pogreške i/ili ljudske greške, nismo dužni dostaviti proizvod s pogrešno istaknutom cijenom ako vas obavijestimo o pogrešci prije nego pošaljemo proizvod. U takvim okolnostima zadržavamo pravo otkazati narudžbu. U slučaju otkazivanja narudžbe koja uključuje plaćanje debitnom karticom, vratiti ćemo Vam puni iznos kojim je terećena Vaša kartica.

Legal Studio d.o.o. zadržava pravo izmjena informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude, bez prethodne najave.

Opisi i slike proizvoda na www.legalstudio.hr preuzete su iz raznih materijala, brošura i unutarnjih uputa odnosno onih materijala koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač. Djelatnici web shopa www.legalstudio.hr nastoje što točnije opisati i prikazati karakteristike proizvoda. Unatoč tome proizvodi mogu biti različiti od onoga što je prikazano na slici ili u opisu proizvoda. Imate li pitanja ili želite dodatne informacije o nekom proizvodi, molimo Vas da se obratite korisničkoj službi.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe/plaćanja.

 POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na web stranicama Legal Studio d.o.o., www.legalstudio.hr, ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca Kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.

 Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu Kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.

 Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Legal Studio d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi.

 Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe.

 U slučaju da Legal Studio d.o.o.iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Legal Studio d.o.o.u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

 Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osoba lišenih poslovne sposobnosti (djelomično ili u potpunosti) mogu zatražiti samo njihovi zakonskih zastupnici.

 Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje Kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima.

 Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma Kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu:

 Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u "Pretraživanje" pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda Legal Studio d.o.o.koji je uređen prema vrstama proizvoda.

 Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu "Dodaj u košaricu" odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na „Nastavi kupovati“ ili izvršiti pregled košarice klikom na „Pregled košarice“ ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Dovrši kupovinu“. Kada Kupac završi proces odabira proizvoda klikom na "Dovrši kupovinu“ preusmjeriti će se na stranicu gdje odabire način plaćanja, način dostave, unosi kod ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon, stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima, te označava odgovarajuću kućicu ukoliko želi R1 račun. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice "Slažem se s Općim uvjetima poslovanja" čijim označavanjem Kupac potvrđuje da je pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da se sa istima slaže i označavanjem kućice „Upoznat sam s tim da narudžba uključuje obvezu plaćanja“. Klikom na „promijeni sadržaj košarice“ Kupac može izmijeniti sadržaj košarice. Ukoliko se Kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Plati“. Nakon što Kupac pritiskom na ikonu "Plati" izvrši narudžbu, Legal Studio d.o.o. će na adresu e-pošte kupca poslati potvrdu narudžbe te broj iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.

Legal Studio d.o.o. će Kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru.

*Ukoliko Kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 24 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način navedeni u e-poruci, dužan je kontaktirati Legal Studio d.o.o. na adresu e-pošte info@legalstduio.hr  ili na broj telefona 0996428208 od ponedjeljka do petka od 09:00 do 16:00 sati.

 U slučaju da Legal Studio d.o.o.iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s Kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Legal Studio d.o.o.. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda

 U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe Kupac može kontaktirati Legal Studio d.o.o. na adresu e-pošte info@legalstudio.hr ili na broj telefona 0996428208 od ponedjeljka do petka od 09:00 do 16:00 sati.

 

NAČINI NARUDŽBE

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja preko stranice www.legalstudio.hr, Kupac sam odabire. Nudimo vam mogućnosti plaćanja na sljedeće načine:

Uplata na račun (opća uplata ili Internet bankarstvo)

 

UPLATA NA RAČUN

Uplata na račun predstavlja direktnu bankovnu transakciju na žiro račun Legal Studio d.o.o. Po završetku narudžbe i odabira načina plaćanja Uplata na račun, www.legalstudio.hr će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena te priložiti predračun s podacima potrebnim za izvršenje uplate. Račun možete platiti na šalteru banke ili pošte (opća uplata) ili E-banking-om (Internet ili mobilnim bankarstvom).

Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada www.legalstudio.hr elektroničkim putem zaprimi narudžbu. Legal Studio d.o.o. se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 3 radna dana, ne uključujući subotu. Nakon isteka 3 radna dana od primitka narudžbe, Legal Studio d.o.o. ne jamči za raspoloživost proizvoda.

Robu pakiramo i šaljemo tek po primitku uplate. U slučaju da Vašu uplatu ne zaprimimo unutar sljedeća 3 radna dana od zaprimanja narudžbe, smatrat ćemo da ste odustali od narudžbe.

 

Podaci potrebni za uplatu na račun:

Uplatitelj: ime i prezime kupca, adresa stanovanja

Primatelj: Legal Studio d.o.o, Ulica kneza Mislava 13, Zagreb, OIB: 37589288694

IBAN: HR2424020061101075502

Model plaćanja i poziv na broj: 00 – [koji je napisan na predračunu]

Opis plaćanja: [Vaš broj narudžbe s predračuna]

 

OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOJ NARUDŽBI I ISPORUCI

Ukoliko Kupac ne dobije elektronsku obavijest na e-mail adresu o zaprimljenoj narudžbi sugerira se provjeriti:

Je li poruka u Junk/Spam folderu

Je li mailbox pun

Nalaze li se artikli u košarici nakon prijave na stranicu web link (ako nisu u košarici, potrebno je ponoviti proces naručivanja)

Je li e-mail adresa prilikom ispunjavanja narudžbe ispravno napisana.

Nakon što je na proizvod na skladištu zapakiran, www.legalstudio.hr će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti Kupca da je proizvod poslan, odnosno predan dostavnoj službi ili će to učiniti ovlaštena dostavna služba.

 

DODATNO

Ugovorena kupoprodajna cijena ne uključuje PDV jer Prodavatelj nije u sustavu PDV.  Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj euro. te Kupac plaća trošak konverzije valuta.

 

POTVRDA NARUDŽBE

Kada realizirate narudžbu, primit ćete e-mail s potvrdom o narudžbi. Trenutak sklapanja ugovora ovisi o načinu plaćanja i načinu narudžbe.

 RAČUN

Račun za narudžbu dostavljamo elektronski, putem e-maila.

Račun sadržava sljedeće informacije:

broj narudžbe

adresa dostave

način plaćanja

cijene artikla i dostave.

 

R1 RAČUN

Prilikom ispunjavanja narudžbe potrebno je u prostor za napomenu upisati podatke potrebne za izradu R1 računa (naziv, adresa, OIB). Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe. Naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.

 

UVJETI DOSTAVE

PODRUČJE DOSTAVE

Legal Studio d.o.o., dostavu vrši na cijelo područje Republike Hrvatske. Dostavu naručenih paketa izvršava izabrana dostavna  služba (Paket24), odnosno treća strana na koju Legal Studio d.o.o. ne može utjecati. Legal Studio d.o.o. zadržava pravo odabira dostavne službe.

Raspoloživost te vremena dostave možete pogledati na sljedećim linkovima našeg dostavnog partnera:

https://www.posta.hr/

 

CIJENA DOSTAVE

Prilikom narudžbe, za sve Kupce na www.legalstudio.hr, trošak dostave iznosi 5 eura.

Cijena dostave bit će izražena uz cijenu naručenih proizvoda prije završetka procesa narudžbe.

 

VRIJEME OTPREME I DOSTAVE/ISPORUKE POŠILJKE

Sve narudžbe zaprimljene radnim danom do 12:00 sati obrađujemo isti dan kako bi u većini slučajeva naručen proizvod isti dan bio predan (otpremljen) dostavnoj službi. Narudžbe zaprimljene nakon 12:00 sati (osim petkom) predajemo sljedećeg dana, dok se narudžbe od petka nakon 12:00 sati otpremaju ponedjeljkom. Ponedjeljkom obrađujemo i narudžbe pristigle tijekom subote i nedjelje.

Imajte na umu da navedeno vrijeme otpreme vrijedi u većini slučajeva, ali to ne mora biti pravilo.

Vrijeme otpreme ovisi o raspoloživosti robe. Ukoliko Legal Studio d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti proizvod u roku od 2 radna dana, u tom slučaju obavijestit će Kupca radi dogovora o novom roku otpreme. U tom slučaju, Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Odmah dostupni proizvodi obično su dostavljeni u roku od 2 do 5 radnih dana. Navedeno vrijeme dostave postavljeno je od strane dostavne službe, tako da Legal Studio d.o.o.ne može garantirati da će pošiljka biti dostavljena pravodobno. Nažalost, nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu, nastale od strane dostavne službe. Vrijeme isporuke za otoke duže je za nekoliko radnih dana.

Proizvodi će biti zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Legal Studio d.o.o. prije svake otpreme proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.

 

PRIJEM POŠILJKE

Prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Također, za svaku pošiljku, primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno

 

odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju.

Obavezujemo se da ćemo Vašu narudžbu pravovremeno isporučiti, ukoliko ste Vaše podatke ispunili u potpunosti točno i istinito.

 

PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA

Ukoliko imate bilo kakav prigovor u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, imate mogućnost svoje pisane prigovore podnijeti putem pošte: Legal Studio d.o.o., Ulica kneza Mislava 13, Zagreb ili  e-maila na: info@legalstudio.hr

Odgovor na prigovor potrošača Legal Studio d.o.o. dati će u roku od 15 dana od dana primitka prigovora putem e-mail adrese ukoliko nije zatraženo drugačije.

Legal Studio d.o.o., zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske i pravnoj stečevine Europske Unije.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju na broju telefona: 0996428208

 

DODATNO

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se Opći uvjeti poslovanja primjenjuju u dijelu u kojem je opisan predmet i cijena kupoprodaje, potvrda sklopljenog ugovora, identitet prodavatelja, način plaćanja, isporuka robe, adresa upućivanja reklamacije i sam proces kupovine, a na sve ostalo (dio o materijalnom nedostatku, pravu na jednostrani raskid ugovora i o načinu pisanog prigovora potrošača) se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 

MATERIJALNI NEDOSTACI

Legal Studio d.o.o., odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na Kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Smatra se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na Kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako  Legal Studio d.o.o., dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Legal Studio d.o.o., ili mu je morala biti poznata,

ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

kad je Legal Studio d.o.o., predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Legal Studio d.o.o., proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Prema Zakonu o obveznim odnosima članak 402. stavka 1, Legal Studio d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac je obvezan obavijestiti Legal Studio d.o.o., o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

 Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Legal Studio d.o.o., u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

 Legal Studio d.o.o., ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje proizvoda. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Legal Studio d.o.o., o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Legal Studio d.o.o., osim ako je Prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

 Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Legal Studio d.o.o.,. može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:

1. uklanjanje nedostatka,

2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,

3. sniženje cijene,

4. raskid ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Legal Studio d.o.o.,. naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, Legal Studio d.o.o., ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, Legal Studio d.o.o., će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.

 

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

 

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

 

DODATNO

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

memorandum.png
bottom of page